Непознатият език е шум за ушите, познатият – песен!

Writing for CAE

Без фиксирани часове за работа от страна на курсиста, но е препоръчително да се взимат минимум по 2 урока на седмица, за да се покрие и усвои материала в рамките на предвиденото време. Зададено е повече време –  6 седмици, с оглед на това, че е лято и много хора имат вече планирани почивки. 

Старт: 24.06.2024г.
Край: 02.08.2024г.

Всичките 10 урока -
са качени предварително
при започването на курса

Курс – подготовка за писмената част по формата на изпита на Cambridge – C1 Advanced. Курсът е с предварително разработени видеа с обяснения по изискванията и начина на писане на всеки един тип задача; с аудио файлове по най-често срещаната лексика, необходима при съставянето на конкретните писмени задачи; с примерни задачи, подготвени така, че да покрият очакванията на оценяващите; с по две писмени задачи към всеки отделен тип, които курсистите пишат и  изпращат за проверка и обратна връзка от учителя; с допълнителни задачи по изучаваната лексика.

WRITING FOR CAE

шест седмици
BGN 379
  •  

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КУРСИСТА

  • Добра интернет връзка. 
  • Добро устройство – компютър или таблет с възможност за работа на текстови редактор.
  • Възможност за работа по поставените задачи в рамките на определения период.

ТОЗИ КУРС ВЕЧЕ Е ДОКАЗАЛ
СВОЯТА ЕФЕКТИВНОСТ

С гордост можем да заявим, че наши ученици, които са минали пълната програма за подготовка по формата на изпита на CAE, част от която е и този курс, са показали отлични резултати при явяване на теста. Някои от тях учат и/или работят в чужбина, други градят кариери на родна земя, но за никого от тях подготовката за изпита не е била загуба на време.