Непознатият език е шум за ушите, познатият – песен!