ЮНИ И ЮЛИ -
ИНТЕНЗИВНО ОБУЧЕНИЕ

Дни
Часове
Минути
Секунди

ПАКЕТИ ПО АНГЛИЙСКИ - ИНДИВИДУАЛНО ИЛИ С ПРИЯТЕЛ/КА

През месеците юни и юли можете да учите английски език интензивно – 4 пъти седмично по 3 уч.ч. Обучението се извършва през платформата ZOOM. Графикът се заявява при закупуването на пакета. Имате право на промяна на едно занятие, като преподавателят трябва да бъде уведомен най-рано 24ч. предварително.  

Обучението по пакета с приятел/ка се изпълнява едновременно. Учебните материали се закупуват допълнително.

ЮНИ И ЮЛИ -
ИНТЕНЗИВНО ОБУЧЕНИЕ

Дни
Часове
Минути
Секунди

ПАКЕТИ ПО ИСПАНСКИ - ИНДИВИДУАЛНО ИЛИ С ПРИЯТЕЛ/КА

През месеците юни и юли можете да учите испански език интензивно – 4 пъти седмично по 3 уч.ч. Обучението се извършва през платформата ZOOM. Графикът се заявява при закупуването на пакета. Имате право на промяна на едно занятие, като преподавателят трябва да бъде уведомен най-рано 24ч. предварително.  

Обучението по пакета с приятел/ка се изпълнява едновременно. Учебните материали се закупуват допълнително.