Непознатият език е шум за ушите, познатият – песен!

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО ПО ЕЗИК ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ЕДИН УЧИТЕЛ

Онлайн изучаването на език не е от вчера, но никога преди пандемията от Ковид-19 не е имало толкова крайни позиции по отношение на това дали и за кого е ефективно такъв тип обучение. Постоянно чувам около себе си хора да твърдят, че присъственото обучение на място в школата дава по-добри резултати и се питам дали те наистина някога са разглеждали в дълбочина какво представлява едното и какво другото, къде са приликите и разликите и дали едното обучение е чак толкова различно от другото? Като човек, който в последните две години изцяло работи онлайн и с клиенти, които са доволни от постигнатото с тях или техните деца, ще се опитам да посоча предимствата на онлайн обучението и защо смятам да продължа с него. Преди това обаче искам да отбележа, че пандемията промени предлагането в тази област и доведе до усъвършенстване на онлайн платформите и съдаване на условия, максимално близки до тези на реалната класна стая и същевременно подплатени с множество функции, налични при съвременните технологии. Платформата, която използвам, дава:

  • възможност за ползване на бяла дъска – По време на учебния процес учителят може да пише на бяла дъска, като учениците имат директен поглед върху нея. Вижда се ясно от всички, за разлика от тази в класната стая, където има значение къде седиш и колко голяма е самата стая. При желание от страна на учителя, той може да дава достъп на ученика до дъската за писане. 
  • възможност за работа по двойки и групи – Когато учениците са разделени в групи в класната стая, те нямат възможност да се съсредоточат максимално, защото и другите групи работят междувременно, обсъждайки детайлите по задачата. Чрез платформата дадената двойка или група е изолирана от другите и може да работи на спокойствие, докато учителят не я върне в главната стая.
  • възможност за споделяне на аудио и видео файлове на екрана на устройството, от което ученикът учи – При използване на едно добро устройство картината и звукът, които ученикът получава, са много по-качествени от тези, получени в клас, защото малко учебни стаи са оборудвани с истински добра техника, а и винаги има някакъв страничен шум от поне част от учениците.
  • възможност да се заглуши ученик, който говори или дори да се изхвърли от учебния процес такъв, който не спира да пречи на другите.
  • възможност да се учи отвсякъде, стига да има добра интернет връзка
  • възможност за по-добро планиране на времето – Ученикът не губи време в пътуване до и от школата, а и за родителите, които, освен че се налага да водят детето си, често трябва и да го чакат, си е значително спестяване на време.

Дали онлайн обучението е
подходящо за всеки?

Разбира се, че НЕ. Няма обучение, което да е еднакво добро и подходящо за всеки. Хората са с различни нужди и потребности, но основната причина, която изтъкват предимно родителите при избора си на присъствено обучение, е по-добрата възможност за контрол от страна на учителя. Това е така, ако поддържаме идеята, че учителят е там, за да дебне всеки ученик какво прави в часа му. Аз обаче не споделям това мнение, защото смятам, че ученици, записани в извънкласна дейност да изучават чужд език, трябва да са подготвени от родителите си, че ще спазват изискванията на езиковия център и няма да пречат на останалите да учат.

 А иначе, ако един ученик няма желание да учи, той намира начин да се скатава и бойкотира учебния процес дори и когато е присъствено. Плюс това едва ли има родител, който да е съгласен учителят да губи време в разправии с даден ученик и това да е за сметка на неговото дете. Затова мисля, че той е този, който трябва да е отговорен за поведението на детето си и, записвайки го на курс, е длъжен да реагира своевременно в случай на неподходящо поведение от страна на ученика. С една дума, независимо дали курсът е онлайн или присъствен, когато човек се записва на такъв, той е длъжен да спазва определени правила:

  • да се явява навреме за часа
  • да е подготвен за часа
  • да пази тишина и по никакъв начин да не пречи на останалите
  • да прави това, което учителят изисква от него

И за целта не е нужно ученик и учител да са физически в една и съща стая, за да може часът да се проведе нормално. 

До колко души трябва да е групата?

По мое лично мнение, за да има пълноценно участие на ученика в часа, групата не трябва да е повече от десет души. Само че това се отнася и за присъственото, а не само за онлайн обучението. Често, за да намалят цената за курса, управителите на езиковите центрове сформират по-големи групи, които да оправдаят намалението. Това води до по-малко на брой възможности за участие на отделния ученик, до предпоставки за повече разсейване и създаване на благоприятна среда за скатаване по време на час, което е единствено и само в ущърб на курсиста.

С изброеното по-горе виждаме, че съвременните платформи предлагат една много добра възможност за обучение през мрежата за всички, които не искат да губят ценно време в придвижване; които имат минимална техническа грамотност и най-важното – желание да учат. Самото обучение може да бъде както групово, така и индивидуално, и да доведе до добри резултати, когато човек подходи отговорно към него.

Онлайн курсове през ZOOM

English – Intermediate

Курс по английски за ученици – 13 – 18г., които имат ниво Pre-Intermediate (A2). Курсът е в група през ZOOM в четвъртък от 15:30 часа. Системата разполага със собствена онлайн платформа с допълнителни задачи за упражняване и затвърждаване на взетия материал.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

English – Advanced – Module 1

Курс по английски за ученици за надграждане на лексиката и граматиката на ниво – Advanced. Настоящият курс е за модул 1, но всичките четири модула са независими един от друг.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

МИНИ ГРУПИ

Сформирайте ваша собствена мини група за обучение по английски. Оферирайте ваши приятели или колеги и учете заедно онлайн в група през ZOOM.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ