Индивидуалното обучение в езиков център „ЛингвитеРРа“ се извършва единствено на пакетен принцип, като разпределението на броя часове в определени дни и часове се извършва при закупуването на пакета. Часовете трябва да са разпределени поне веднъж седмично по един астрономически час.

Курсистът има право да промени един единствен час и то в рамките на 24 часа предварително. В други случаи на невъзможност за явяване, може да се заяви желание за достъп до онлайн час за самостоятелно обучение (важи само за курсовете по английски език), подходящ за нивото на учащия. Това е вариант да не се губи нищо от пакета.

Английски език

Нива А1 - В1
BGN 350 за 10 астрономически часа
 • минимум 1 път седмично
 • право на промяна на часа - веднъж
 • възможност за качване на урок онлайн

Английски език

Ниво В2
BGN 380 за 10 астрономически часа
 • минимум 1 път седмично
 • право на промяна на часа - веднъж
 • възможност за качване на урок онлайн

Бизнес английски

Нива А1 - В1
BGN 380 за 10 астрономически часа
 • минимум 1 път седмично
 • право на промяна на часа - веднъж
 • възможност за качване на урок онлайн

Бизнес английски

Ниво В2
BGN 420 за 10 астрономически часа
 • минимум 1 път седмично
 • право на промяна на часа - веднъж
 • възможност за качване на урок онлайн

Английски език

SPEAKING
BGN 400 за 10 астрономически часа
 • минимум 1 път седмично
 • право на промяна на часа - веднъж

Испански език

Нивa А1- А2
BGN 190 за 5 астрономически часа
 • минимум 1 път седмично
 • право на промяна на часа - веднъж

Испански език

Нива А1 - А2
BGN 350 за 10 астрономически часа
 • минимум 1 път седмично
 • право на промяна на часа - веднъж